Hur ofta bör man utföra en stamspolning i ett flerfamiljehus?

Beroende på ålder, dimension på rör samt konstruktion så brukar vi generellt rekommendera intervaller om 4-5 år. Detta kan även bli kortare med känsliga sektioner, om det t ex finns långa horisontella sträckor där beläggningar lätt fastnar eller defekter på rören som t ex bakfall / svacka.

Läs mer om stamspolning här

Har du frågor om stamspolning?

Kontakta oss, vi har svaren!

Kontakta oss