Varför bör man stamspola en fastighet?

Vid en stamspolning så högtrycksspolas avloppsledningar rena med varmt vatten för att bli av med beläggningar och proppar. Det reducerar risken påtagligt för översvämning och vattenskador som följd, och gör att ledningssystemet fungerar optimalt. Vi på Lybecks erbjuder stamspolning med den senaste tekniken.

Matrester och fett kan leda till stopp i avloppet

I en fastighet spolas varje dag ner matrester och fett, medan det i badrummet hamnar kemikalier och hår i avloppsrören. Sakta men säkert bildas fettavlagringar och till slut blir det stopp. När du upptäcker följande varningstecken kan det vara dags för en stamspolning:

  • om vattnet inte rinner undan som det ska
  • om det luktar illa från avloppet
  • om det bubblar och låter konstigt från diskhon
  • om det blir översvämning i avloppet.

Stamspolning rekommenderas med jämna mellanrum, var 3-5 år, för att få ett bättre flöde och rör med längre livslängd. Du vet väl att du kan minska risken för stopp i avloppet genom att inte spola ner t.ex. sanitetsprodukter i toaletten? För fler tips läs Avloppshjälpen.

Så går en stamspolning till

Stamspolningen kan ske både akut vid ett stopp och för förebyggande underhåll. Först används en speciell rensslang som sprutar vatten genom rören med ett mycket kraftigt tryck. Beroende på hur igentäppta rören är kan man behöva åka fram och tillbaka med slangen flera gånger. När ledningarna som finns i fastighetens källare har rensats, närmast utloppet, går man vidare och rensar övriga rör i fastigheten.

Vad är kostnaden för stamspolning?

Kostnaden för en stamspolning varierar beroende på hur stor fastigheten är och omfattningen av problemet. För att ta reda på det exakta priset för just er stamspolning är du varmt välkommen att kontakta oss!

Med Lybecks får du:

  • den senaste spolningstekniken
  • kompetent personal
  • avloppsjour dygnet runt
  • miljömässiga kombibilar med möjlighet till efterspolning.