Högtrycksspolning i Stockholm

Underhållsspolning

Vi har assistans dygnet runt, ring oss!

08-758 89 87

Vi arbetar aktivt för att minska riskerna för översvämningar och andra kostsamma driftstopp i avloppsrör och avloppssystem genom att erbjuda underhållsspolning. Med högt miljöengagemang, moderna spolbilar och erfaren personal, ser vi till att minska översvämningar och kostsamma driftstopp.

Kontakta oss, vi kan det här.

Vad är underhållsspolning?

Med underhållsspolning minskar risken för att rören täpps igen i förtid, vilket kan leda till stopp som i sin tur kan medföra vattenskador.

Allt som spolas ner i rören i kombination med det faktum att dagens snålspolande kranar och toaletter ger mindre vattenflöden, resulterar i att rören lätt blir igenslammade. Att ett stopp uppstår beror i regel inte på att rören är utslitna, utan att de helt enkelt är eftersatta. Det är här underhållsspolning kommer in i bilden.

Underhållsspolning förebygger problem, ett väl underhållet rörsystem höjer värdet på fastigheten och håller rören rena och fina.

  • Undvik översvämningar och kostsamma driftstopp
  • Höjer värdet på fastigheten genom regelbundet underhållna stammar
  • Ger rören längre livstid

Anlita en specialist för underhållsspolning

Vi på Lybecks är specialister på att avhjälpa stopp eller driftstörningar i rör med hjälp av högtrycksspolning och avloppsrensning, liksom underhållsspolning i form av stamspolning i förebyggande syfte. Vi åtar oss akuta problem både för större ramavtalskunder eller privatpersoner med akuta rörstopp i villan. Med vår dygnet-runt-jour kan vi snabbt vara på plats och hjälpa dig.

Utbildning & certifieringar

Utbildning & certifieringar för att genomföra totalentreprenader
Bas-U & Bas-P

Trippel-V av Guldbolag Trippel-A – högsta kreditvärdighet Superföretag 2016 av Veckans Affärer UC Högsta Kreditvärdighet

Frågor och funderingar?

Har du stopp i avloppet så kan
vi på Lybecks Högtryckstjänst AB hjälpa dig.

Kontakta oss