Slamsugning i Stockholm

Slamsugning

Vi har assistans dygnet runt, ring oss!

08-758 89 87

Slamsugning Stockholm

En slamsugning är nödvändig att göra när brunnar täppts igen så pass att en vanlig högtrycksspolning eller avloppsrensning inte räcker för att återställa driftfunktionen, utan måste kompletteras. Ofta är det någon typ av industriavfall, sand, grus eller matfett som riskerar att täppa igen brunnar och rör.

Vi har jour dygnet runt, så behöver du slamsugning i Stockholm, kontakta oss!

Slamsugning vänligt mot plånboken och miljön

Avloppssystemet består av många olika komponenter som ska fungera tillsammans. När det fungerar tänker du inte på det. När det inte gör det… För att undvika stopp, översvämningar och dålig lukt i din avloppsamläggningsetik är det viktigt att med jämna mellanrum slamsuga septiktanken och slamavskiljaren. Det främjar en god kvalitet på rör och brunnar, håller nere dina långsiktiga kostnader och minskar risken för läckage av föroreningar ut i miljön.

Alla våra uppdrag utförs med en miljöklassad kombibil, vilket innebär att vi har en separat tank med möjlighet till efterspolning. En sådan spolning är viktig för att komplettera rensningen och förstärka slamsugningens effekt. Våra fordon motsvarar givetvis alla bransch- och miljökrav och vi tar hand om ditt avfall på allra bästa sätt, med minimal miljöpåverkan.

Varför slamsugning?

  • Tar vid där högtrycksspolningen inte räcker till
  • Undviker stopp, dålig lukt och översvämningar
  • Minskar risken för läckage av föroreningar ut i miljön
  • Prisvärd förebyggande åtgärd

Slamsugning och högtrycksspolning – assistans dygnet runt

Vi på Lybecks utför slamsugningar i hela Stockholm med omnejd. Vi rensar ur bland annat garagebrunnar, dagvattenbrunnar och oljeavskiljare.

Vi utför slamsugningsuppdrag åt både privatpersoner, företag och för kommuner.

Lybecks jobbar på långsiktiga uppdrag, men erbjuder förstås också assistans dygnet runt. Till oss kan du vända dig både för att boka in högtrycksspolningar i förebyggande syfte, men också slamsugning eller andra rensningar när behovet väl är ett faktum.

Utbildning & certifieringar

Utbildning & certifieringar för att genomföra totalentreprenader
Bas-U & Bas-P

Trippel-V av Guldbolag Trippel-A – högsta kreditvärdighet Superföretag 2016 av Veckans Affärer UC Högsta Kreditvärdighet

Boka slamsugning

Kontakta oss via vårt formulär och beskriv ditt ärende

Kontakta oss