Slamsugning

Vi har assistans dygnet runt, ring oss!

08-758 89 87

Slamsugning i Stockholm

Stopp i avloppet eller brunnen?

En slamsugning är nödvändig att göra när brunnar täppts igen så pass att en vanlig högtrycksspolning eller avloppsrensning inte räcker för att återställa driftfunktion, utan måste kompletteras. Ofta är det någon typ av industriavfall, sand / grus eller matfett, som riskerar att täppa igen brunnar och rör.

Behöver du hjälp med slamsugning?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss

Det är viktigt att med jämna mellanrum göra en högtrycksspolning av sina avlopp, både för att främja en god kvalitet på rör och brunnar, och även för att hålla nere sina långsiktiga kostnader.

Slamsugning och högtrycksspolning – assistans dygnet runt

Vi på Lybecks utför slamsugningar i hela Stockholm med omnejd. Vi rensar ur bland annat garagebrunnar, dagvattenbrunnar och oljeavskiljare.

Vi utför slamsugningsuppdrag åt både privatpersoner, företag och även för kommuner.

Alla våra uppdrag utförs med miljöklassad kombibil, vilket innebär att vi har en separat tank med möjlighet till efterspolning. En sådan spolning är viktig för att komplettera rensningen och förstärka slamsugningens effekt.

Lybecks jobbar både på långsiktiga uppdrag men erbjuder förstås också assistans dygnet runt. Till oss kan du vända dig både för att boka in högtrycksspolningar i förebyggande syfte, men också slamsugning eller andra rensningar när behovet väl är ett faktum.

Utbildning & certifieringar

Utbildning & certifieringar för att genomföra totalentreprenader
Bas-U & Bas-P

Boka slamsugning

Kontakta oss via vårt formulär och beskriv ditt ärende

Kontakta oss