Anlita Lybecks Högtryckstjänst vid stopp i avloppet

Vårt motto är att tänka i förebyggande syfte, förebygg översvämning!

Lybecks, i Vallentuna, norr om Stockholm, är specialiserade på felsökningar och åtgärder för fastighetsbelagda rörsystem. Avlopp och rörsystem som är i dålig kondition och uteblivet underhåll kan orsaka många oönskade problem som kostar mycket pengar.

Att högtrycksspola ett igensatt rör eller ett helt ledningssystem är det snabbaste och bästa sättet att få rent i systemet på. Endast vanligt vatten i kombination med högt tryck och hög temperatur används. Vi är specialister på att avhjälpa stopp eller driftstörningar i dina rör med hjälp av högtrycksspolning / avloppsrensning och åtar oss mindre akuta rörstopp i villor såväl som större ram-avtalskunder och stamspolningar av hela fastigheters avloppssystem.

Vi hjälper dig naturligtvis med att stamspola dina rör även när problemet inte är akut utan i rent underhållssyfte för att undvika framtida problem med översvämningar och andra kostsamma driftstörningar i dina avloppsrör eller avloppssystem.

Hela vår verksamhet genomsyras av miljöengagemang, välutbildad personal och vara rent tekniskt i framkant. Vi vill alltid kunna känna oss stolta över vad vi presterat och mäter detta i hur våra kunder upplever oss. Hittills har vi lyckats över förväntan.

Högtrycksspolning i Stockholm

Högtrycksspolning

Baseras på kombinationen mellan tryck och vattenflöde. Högtrycksslangen arbetar sig inåt i ledningen samtidigt som den spolar rent ledningen genom ett roterande spolmunstycke. Högt vattenflöde och uppvärmt hetvatten via en integrerad panna i spolbilen, spolas samtliga avlagringar sönder och sköljs i väg.

Stamspolning

Köksstammar

Högtrycksspolning påbörjas från vattenlåset under diskbänken. Ledningen rensas ut till stam och ner till underliggande lägenhet. Arbetet fortlöper på samma sätt våning efter våning.

Rörinspektion

Rörinspektion

Med en rörkamera utför man kontrollbesiktningar av dagvatten samt avlopp. Därmed får man en tydlig överblick av den interiöra konditionen av gamla och nya ledningar. Rörinspektion bör utföras för att trygga sig själv och fastigheten, samt att kunna finna eventuella avvikelser i tid.

Stamspolning

Badrumsstammar

Från golvbrunn alternativt från tvättställ påbörjas högtrycksspolningen i ett badrum. Arbetet är därefter likadant som i en köksstam.