Stopp i avloppet?
Ingen fara, vi löser dina problem!

Högtrycksspolning i Stockholm

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning av ett tilltäppt rör eller ledningssystem är det bästa sättet att få rent i avloppet på. Vi är specialister på att avhjälpa stopp eller driftstörningar i dina rör med hjälp av högtrycksspolning och avloppsrensning.

Rörinspektion

Rörinspektion

När det kommer till rörinspektion använder vi oss av den senaste tekniken. Med kamera och videoteknik lokaliserar vi problemet till återkommande stopp i ditt avlopp och kan därmed förebygga kommande problem.

Stamspolning

Stamspolning

Stamspolning och stamrensning bör göras emellanåt för att hålla fastighetens rörsystem i gott skicka. Vid stamspolning avlägger vi rapport om eventuella defekter i rören. Så att du kan åtgärda felet innan skadan har skett.

Slamsugning

Slamsugning

Vi på Lybeck utför slamsugningar i hela Stockholm med omnejd. Vi rensar ur bland annat garagebrunnar, dagvattenbrunnar och oljeavskiljare.

Rörlokalisering

Rörlokalisering

Efter utförd rörlokalisering lämnar vi en enkel ritning eller markering på golv eller bottenplatta av avloppsrörets sträckning.

Avloppsspolning

Avloppsspolning

Genom att regelbundet använda högtrycksspolning undviker du stopp i avloppet och förebygger illaluktande och bubblande avlopp.

Avloppsrensning

Avloppsrensning

Avloppsrensning används mestadels för att slipa bort beläggningar av rost och ojämnheter. Vi utför avloppsreningar i Stockholm med omnejd.

Rotskärning i dina rör

Rotskärning

Rotskärning behövs när rötterna växt in i rörsystemets skarvar och med tiden täppt till avloppssystemet med avloppsstopp och översvämningar som följd.

Högtrycksspolning i Stockholm

Underhållsspolning

Vi rekommenderar en fullständig stamspolning / stamrensning vart femte år!

Rinner avloppet dåligt eller är det fullkomligt stopp? Drabbas du av återkommande problem med dina rörledningar? Stopp i avloppet kommer alltid olägligt och leder inte bara till stora besvär i din vardag, det kan även ställa till stora problem i såväl hem som i fastighet. Till exempel kan stopp leda till små eller stora vattenskador.

Har detta drabbat dig och din fastighet? Då ska du vända dig till oss på Lybecks. Vi rensar avlopp i Stockholm med omnejd.

Varför blir det stopp i avloppet?

Avloppsstopp kan uppkomma av flera anledningar. Det kan handla om avlagringar från flera år som kloggat igen rören. En ökad användning av kemikalier i tvättmedel, tvål med mera ökar problem med stopp i avloppen. Men det kan också handla om hår, skräp, hushållspapper, bomullspinnar, tamponger och matolja som skapar stoppet.

Det är därför viktigt att du underhåller dina rör och tänker på vad du spolar ner. Det är enkelt att förebygga stopp genom att tänka på att vara betänksam med vad som hamnar i avloppsrören.