Avloppsrensning

Avloppsrensning

Vi har assistans dygnet runt, ring oss!

08-758 89 87

Avloppsrensning genom rörslipning i Stockholm

Avloppsrensning genom rörslipning är nästa steg för att lösa problemet när högtrycksspolning inte räcker. Detta använder vi i första hand för att slipa bort grava rostbeläggningar i avlopp. Rostbeläggningar som bildats med tiden kan orsaka driftstörningar och stopp. Avlopp och rörsystem i risigt skick kan orsaka många problem som lätt blir kostsamma.

Behöver du hjälp med avloppsrensning?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss

Underhåll dina rör och förebygg framtida problem. På Lybecks är vi specialister på att avhjälpa stopp och driftstörningar i rör. Du kan vända dig till oss både vid akuta problem och för underhållsarbete i hela Stockholms län.

Slipa avloppsrör för full kapacitet

Vi slipar dina avloppsrör invändigt med hjälp av koromantförsedda roterande kättingar. Det lossar beläggningar av rost, fett och gammalt spackel. Syftet är att få rörets invändiga yta slät och tvärsnittet runt, för att uppnå tillräcklig hydraulisk kapacitet. Hydraulisk kapacitet betyder helt enkelt rörets förmåga att transportera bort innehåll med hjälp av självrensningsprincipen. Det är en förutsättning för ett funktionellt flöde genom rören, och avgörande för hur länge rören håller. För fullgod hydraulisk kapacitet måste röret vara runt, ha tillräckligt fall och en slät yta (låg ytråhet). Det kan du säkerställa med denna tjänst.

20 års erfarenhet av att lösa stopp i avloppet

Ring en pålitlig avloppsrensare som hunnit se det mesta. Lybecks har varit i branschen i över 20 år och har tillgång till den främsta och mest miljövänliga tekniken. Våra välutbildade medarbetare tar skyndsamt itu med de ärenden som kommer in, och du når vår jour på 08-758 89 87 dygnet runt. Är läget inte akut är du välkommen att kontakta oss för att boka avloppsrensning.

Utbildning & certifieringar

Utbildning & certifieringar för att genomföra totalentreprenader
Bas-U & Bas-P

Trippel-V av Guldbolag Trippel-A – högsta kreditvärdighet Superföretag 2016 av Veckans Affärer UC Högsta Kreditvärdighet

Boka din avloppsrensning

Kontakta oss via vårt formulär

Kontakta oss