26 januari 2022

Vi är måna om våra kunders säkerhet

Riktlinjer med anledning av covid-19.

Vi är måna om säkerheten för våra kunder och medarbetare. Dessa åtgärder har vi vidtagit i vårt löpande arbete för att kunna på ett så säkert vis som möjligt utföra vårt uppdrag. Målet är att upprätthålla en säker drift av er anläggning samtidigt som vi minimerar risken för smittspridning. Alla våra medarbetare testar sig kontinuerligt. 

Om situationen kräver använder vi:

  • Godkänt desinfektionsmedel för rengöring av utrustning.
  • Engångshandskar
  • Munskydd som byts löpande 
  • Skoskydd
  • Ytterligare skydd vid behov där smitta misstänks, så som hel andningsmask.

Har någon i hushållet Covid, misstänker man Covid i hushållet eller är i hemkarantän?
Då ber vi om att bli underrättade om detta så snart som möjligt.

Vi går inte in i bostäder med pågående fall av smitta.