Slamsugning i Solna

När brunnen täpps igen så pass mycket att en högtrycksspolning eller avloppsrensning inte räcker för att driftfunktionen ska fungera igen, då kan en slamsugning komma väl till pass. Inte sällan är det sand, grus eller matfett som riskerar att täcka igen brunnar och rör.

Att regelbundet göra en högtrycksspolning av sina avlopp främjar en god kvalitet på rör och brunnar, samtidigt som man håller nere långsiktiga kostnader.

Vi har assistans dygnet runt och kan snabbt vara på plats för högtrycksspolning eller slamsugning i Solna. Kontakta oss!

Slamsugning åt företag, kommuner och privatpersoner i Solna

Vi utför slamsugningsuppdrag åt privatpersoner, liksom företag och kommuner, i hela Stockholm med omnejd. Det innefattar bland annat rensning av garagebrunnar, dagvattenbrunnar och oljeavskiljare.
Vi utför alla våra uppdrag med en miljöklassad kombibil, vilket innebär att vi har en separat tank som ger möjlighet till efterspolning. Efterspolningen är viktig för att komplettera rensningen och förstärker effekten av slamsugningen.

Kontakta Lybecks för slamsugning

Lybecks arbetar med både långsiktiga uppdrag och akuta åtgärder. Du är välkommen att kontakta oss vare sig det gäller att boka in förebyggande högtrycksspolningar eller slamsugning och andra rensningar när behovet är ett faktum.

  • Vi har över 20 års erfarenhet av rörinspektioner, slamsugning, högtrycksspolningar och stamspolningar
  • Assistans dygnet runt
  • Vi verkar i hela Stockholm med omnejd