Högtrycksspolning i Uppsala

När du har stopp i avloppet är högtrycksspolning den snabbaste och mest miljövänliga metoden för att få rena rör. Faktum är att inget avloppsrör är underhållsfritt och stopp kan uppstå närsomhelst. Vi och våra spolbilar kan snabbt vara på plats till din bostad i Uppsala och spola rent.

Högtrycksspolning ger rena avlopp

Förr eller senare kommer det troligen att bli stopp i avloppet. Smuts och fett, som ständigt växer, sätter sig i rören och riskerar att utvecklas till en kostsam översvämning.
Med den kraftiga strålen som högtrycksspolning innebär, blir avloppssystemet fritt från smuts och avlagringar som har fastnat. Vi vet vilket tryck och temperatur som behövs för att inte skada ledningarna.

Högtrycksspolning är en miljövänlig metod som är snäll mot både rören och plånboken.
Vi rekommenderar att man spolar rent rören i vart fall var femte år i förebyggande syfte.

Varför välja högtrycksspolning?

 • Miljövänlig metod
 • Gör rent rören snabbt och effektivt
 • Prisvärt

 • Högtrycksspolning i Uppsala till rätt pris

  Lybecks har varit med sedan 1992, vilket ger oss en lång och gedigen erfarenhet och kunskap av högtrycksspolning.
  Med hänsyn till miljön så investerar vi i den senaste tekniken, har ett tydligt miljöengagemang i alla led och garanterar en mycket hög kvalitet och precision i vårt arbete.

  Våra kunder består av alltifrån privatpersoner och ram-avtalskunder till bostadsrättsföreningar, där samtliga får ta del av vårt engagemang, kvalitetstänk och investeringar. Detta kombinerat med att vi alltid strävar efter att leverera rätt produkt och tjänst till rätt pris, har medfört mycket nöjda kunder.

  Välkommen att kontakta oss du med!