Stamspolning

Vi har assistans dygnet runt, ring oss!

08-758 89 87

Stamspolning

Stamspolning och stamrensning förbättrar flödet och förlänger hållbarheten, samt kan det förebygga problem. Avloppsrören är som fastighetens blodsystem så när du håller dem i gott skick förlänger du hela byggnadens livslängd. Men det kräver regelbundet underhåll; genom att kontinuerligt spola och rensa en avloppsstam får den en betydligt längre livslängd. Du förebygger dessutom dyra överraskningar i form av

  • stopp
  • översvämningar
  • vattenskador

Vi rekommenderar stamspolning och stamrensning var tredje till femte år för att förhindra dålig lukt och igenvuxna stammar. Du får ett bättre flöde i rören och dina rör kommer att hålla längre. Många stambyten genomförs helt i onödan och alldeles för tidigt.

Vid stamspolning och stamrensning färdigställer vi på Lybecks en komplett rapport på ditt avloppssystem. I rapporten lokaliserar vi eventuella defekter och upplyser om vad du som fastighetsägare bör göra innan skadan är ett faktum. Genom att arbeta förebyggande går det att se framtida problem i tid, att då göra okulära besiktningar i lägenheter kan spara mycket tid och pengar. Utöver stopp och översvämningar behöver du även vara uppmärksam på

  • trög avrinning
  • bubblande diskho
  • dålig lukt

Stamspolning pris

Priset på en stamspolning kan variera beroende på olika faktorer såsom

  • var du bor
  • hur omfattande spolningen behöver vara.

Generellt ligger priset för en stamspolning i villa eller annan fastighet mellan 2000 – 5000 kronor. Det är faktorerna som spelar in på priset. Det bästa är att du hör av dig till oss och ber om en offert för att få exakt pris på stamspolning. På Lybecks har vi sedan 1992, utfört miljöeffektiva avloppsarbeten och stamspolning åt fastigheter i Stockholm med omnejd. Så fort vi kan tar vi itu med ditt ärende, och vi kan utlova en kvalificerad hantering av era rör och stammar. Lybecks är ett familjeföretag som dagligen spolar och rensar avloppsstammar i olika fastigheter. Vi har ett utmärkt samarbete med ledande förvaltningsbolag och föreningar, som i sin tur ger goda referenser. Vi arbetar med totalentreprenader över hela landet. Tveka inte att kontakta oss!

Utbildning & certifieringar

Utbildning & certifieringar för att genomföra totalentreprenader
Bas-U & Bas-P

Trippel-V av Guldbolag Trippel-A – högsta kreditvärdighet Superföretag 2016 av Veckans Affärer UC Högsta Kreditvärdighet