Slamsugning

Vi har assistans dygnet runt, ring oss!

08-758 89 87

Slamsugning, till vilket pris?

En slamsugning är nödvändig att göra när brunnar täppts igen så pass mycket att en vanlig högtrycksspolning eller avloppsrensning inte räcker för att återställa driftfunktioner utan måste kompletteras. Oftast behövs det när någon typ av industriavfall riskerar att täppa till brunnar och rör,  exempelvis

  • sand
  • grus
  • matfett

Slamsugning är vänligt mot både plånbok och miljö. För att undvika stopp, översvämmningar och dålig lukt i din avloppsamläggningsetik är det viktigt att med jämna mellanrum slamsuga septiktanken och slamavskiljaren, vilket leder till

  • en god kvalitet på rör och brunnar
  • långsiktiga kostnader hålls nere
  • minskar risken för läckage och föroreningar i miljön.

Slamsugning tar vid där högtrycksspolning inte räcker till och det är en prisvärd förebyggande åtgärd. Vi på Lybecks utför slamsugningar i hela Stockholm med omnejd. Vi rensar bland annat ur

  • garagebrunnar
  • dagvattenbrunnar
  • oljeavskiljare.

Välkommen att kontakta oss när du är i behov av slamsugning

Här på Lybecks jobbar vi med långsiktiga uppdrag, men vi erbjuder även förstås också assistans dygnet runt. Till oss kan du vända dig både för att boka in högtrycksspolningar förebyggande syfte, men också slamsugning eller andra rensningar när behovet väl är ett faktum. Priset på slamsugning beror på flera faktorer, såsom storleken på det området som behöver slamsugas. Generellt sett kan priser för slamsugning variera från några tusen kronor till tiotusen kronor, beroende på de faktorer som spelar in. Kontakta oss på Lybecks så ser vi över det tillsammans. Varmt välkommen!

Utbildning & certifieringar

Utbildning & certifieringar för att genomföra totalentreprenader
Bas-U & Bas-P

Trippel-V av Guldbolag Trippel-A – högsta kreditvärdighet Superföretag 2016 av Veckans Affärer UC Högsta Kreditvärdighet