Rörlokalisering

Vi har assistans dygnet runt, ring oss!

08-758 89 87

Rörlokalisering

>Rörlokalisering använder man framför allt när det uppstår tveksamheter gällande hur rör, ledningar och avlopp är dragna i fastigheten. I äldre hus stämmer ofta inte ritningarna, och då kan rörlokalisering vara en bra metod att använda. Vid rörlokalisering använder vi vår kamera som har en sändare. Det brukar vara väl investerade pengar att kunna ha koll på var exakt i golvet eller bottenplattan, exempelvis ett rörbrott är beläget om man har för avsikt att åtgärda skadan.

Med rörlokalisering  vet man  exakt var man exempelvis ska schakta upp ett hål för att åtgärda skadan, eller vart en specifik anslutande ledning tar vägen och vilka installationer den betjänar. Efter en utförd rörlokalisering lämnar vi en enkel ritning eller markering på golv eller bottenplatta av avloppsrörets sträckning. På Lybecks har vi lång och gedigen erfarenhet av rörlokalisering i större eller mindre uppdrag. På Lybecks gäller följande:

  • välutbildad personal
  • använder uteslutande den senaste tekniken
  • levererar en kvalitativ kostnadseffektiv rörlokalisering
  •  högsta möjliga miljöengagemang.

Pris på rörlokalisering

Priset på rörlokalisering varierar beroende på hur stort eller litet uppdraget är. För att få en uppskattning på priset är du välkommen att kontakta oss då det finns många faktorer som spelar in. Exempelvis: 

  • längd på rör>
  • vilken teknik som används.

Utbildning & certifieringar

Utbildning & certifieringar för att genomföra totalentreprenader
Bas-U & Bas-P

Trippel-V av Guldbolag Trippel-A – högsta kreditvärdighet Superföretag 2016 av Veckans Affärer UC Högsta Kreditvärdighet