Rörinspektion

Vi har assistans dygnet runt, ring oss!

08-758 89 87

Rörinspektion och vad kostar det?

 

När vi på Lybecks gör en rörinspektion går vi grundligt igenom ditt avloppssystem. Du kanske har problem med återkommande stopp i avloppet men hittar inte felet? Då hjälper vi dig att inspektera rören. Vi går in i rören med filmutrustning och tar oss till de platser som inget mänskligt öga kan nå. Du får rörledningarna dokumenterade och eventuella problem rapporterade. Orsaker till återkommande stopp i avloppet kan vara många, såsom

 • avlagringar från flera års användning
 • rötter
 • rörbrott
 • olämpliga föremål som spolats ner.

 

Anledningen till att rör och avlopp filmas är för att det ska gå att lokalisera problemet. Våra kunniga medarbetare är fullt kvalificerade att filma i rör och avlopp. All filmning av rör i fastighetens avloppssystem utförs och dokumenteras enligt publikation:

 • T25:1993 från Byggforskningsrådet.

Publikationen kompletterades 2006 av STVF med:

 • ”Kravspecifikation för upphandling av rörinspektioner i fastighet”

 

Idag kan vi på Lybeck filma med rör i dimensioner från 25 mm och uppåt. Avloppsinspektion med kamera är ett effektivt sätt att upptäcka fel och defekter. En inspektion kan utföras i ett flertal syften, och vi erbjuder fem olika typer av rörinspektioner i Stockholm:

 • felsökning
 • besiktning av rörets funktion
 • besiktning av rörets kondition
 • slutbesiktning för nyläggning eller relining
 • lokalisering/tecken på skadedjur

Efter avslutad rör- och avloppsinspektion får du ett USB-minne, och om du önskar, även ett skriftligt protokoll. Du får översikt över eventuella skador och problem, samt upplysningar om exakt vilka åtgärder som behövs sättas in. På Lybeck är vi naturligtvis också behjälpliga med hur du ska gå vidare med fel som har uppstått i avloppsrören.

 

Rörinspektion pris

 

Kostnaden för en rörinspektion och vilket pris det blir varierar beroende på rörens omfattning. Generellt sett så kan en grundläggande inspektion med kamera, för att lokalisera felet, kosta mellan 1000 ­– 5000 kronor.

Kontakta oss om du behöver hjälp med en inspektion av avloppsrören, så kommer vi fram till vilket pris det kan röra sig om.

Utbildning & certifieringar

Utbildning & certifieringar för att genomföra totalentreprenader
Bas-U & Bas-P

Trippel-V av Guldbolag Trippel-A – högsta kreditvärdighet Superföretag 2016 av Veckans Affärer UC Högsta Kreditvärdighet