13 december 2023

Jouren öppen över helgerna

 

Midvinternattens köld är hård,
många tar ledigt och myser.
Men avlopp och rör kan behöva vård
om något fastnar och fryser.
Så du kan fira med glögg och skratt,
oss kan du ringa dag som natt:
Snön ligger vit på taken
Men Lybecks jour är vaken.

 

Vi vill gärna önska alla kunder en god jul och ett gott nytt år!

Vår jour är alltid öppen och du når den på 08-7588987