Om jag med jämna intervaller utför stamspolning, förlängs då livslängden på rören?

Ja, då det gäller t ex köksstammar så fräter matfett även på ledningar invändigt, vilket påskyndar korrosion.

Köksstammar som inte underhålls genom högtrycksspolning har kortare livslängd än ett rent rör.

Läs mer om stamspolning här

Har du frågor om stamspolning?

Kontakta oss, vi har svaren!

Kontakta oss