Vad kostar en rörinspektion?

Kostnaden för en rörinspektion varierar beroende på rörens omfattning.

Du kan dock räkna med att det i långa loppet lönar sig att få rörinspektioner genomförda i vart fall vart 5:e år, så att eventuella fel kan repareras innan problemet blir för stort.

Kontakta oss för mer information!