Kan man få ROT-avdrag för avloppsspolning?

Du kan få ROT-avdrag för avloppsspolning, vilket innebär avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon vid exempelvis underhåll eller hushållsnära tjänster. Stamspolning bör ske regelbundet för att minska risken för igentäppning eller vattenskador samt för att öka rörens och avloppens livslängd. Med ROT-avdrag blir kostnaden cirka 30% lägre, vilket underlättar för möjligheten att med jämna mellanrum underhålla rören.

Du behöver inte söka ROT-avdrag för avloppsspolning eftersom det är de som utför arbetet som sköter den delen. Med ROT-avdrag så drar Lybecks av en del av arbetskostnaden på den faktura som sedan skickas till dig.

Läs mer om avloppsspolning här

Vill du ha hjälp med avloppsspolning?

Kontakta Lybecks, vi hjälper till!

Kontakta oss