Vattnet försvinner från vattenlåsen i badrummet vilket orsakar en kraftig lukt; vad kan detta bero på?

I ett första skede så bör man kontrollera att avluftningen på hustaket fungerar korrekt. Om något hinder finns där så kan detta orsaka ett undertryck i avloppssystemet, vilket medför att vatten avlägsnas snabbt från vattenlåsen.

Observera att vatten i t ex golvbrunnar som inte används kommer att dunsta och man bör fylla på dessa med vatten med jämna mellanrum för att undvika odör.

Har du frågor om vattenlås eller golvbrunnar?

Kontakta oss, vi har svaren!

Kontakta oss