Kan alla stopp i avloppet spolas bort?

Vilka stopp som kan spolas bort beror på vad orsaken är till problemet. Saker som fastnat i rören för toaletten, diskhon, tvättmaskinen och diskmaskinen går allt som oftast att spola bort. Ett annat stopp som kan spolas bort är stopp orsakat av fett. I samband med att man exempelvis sköljer bort fett från stekpannor, så uppstår det med tiden beläggningar i röret som därmed kan bli helt igentäppt. Om man bor i villa så kan så kallade rotpaket orsaka stopp. Detta innebär att rötter från buskar och träd kan tränga sig in i ledningarna och stoppa flödet.

Läs mer om avloppsspolning här

Behöver du hjälp med avloppsspolning?

Kontakta Lybecks, vi hjälper till!

Kontakta oss