Stamspolning & stamrensning i Uppsala

Med stamspolning och stamrensning kan du förebygga många problem i avloppet, förbättra flödet och förlänga hållbarheten. Faktiskt så förlänger du hela fastighetens livslängd genom att hålla avloppsrören i gott skick. Tänk på dem som byggnadens blodsystem!

Vi på Lybecks har över 20 års erfarenhet av att utföra miljöeffektiva avloppsarbeten som stamrensning och stamspolning i Uppsala. Kontakta oss, så tar vi snabbt itu med ditt ärende. Hos oss får du en kvalificerad hantering av rör och stammar.

Förebygg problem med stamspolning

Genom att regelbundet spola och rensa era avloppsstammar får byggnaden inte bara en längre livslängd, du förebygger också dyra överraskningar i form av stopp, vattenskador och översvämningar. I längden blir den här typen av underhåll en lönsam åtgärd.

Därför finns det all anledning att arbeta förebyggande för att kunna se framtida problem redan idag. Att göra okulära besiktningar i lägenheter sparar mycket besvär – och pengar. En stamrensning är en förhållandevis låg kostnad jämfört med vad en exempelvis en vattenskada kostar.

Kontakta oss om du upplever något av

  • trög avrinning
  • bubblande i diskhon
  • dålig lukt.

Stamspolning i Uppsala med komplett statusrapport

Vid en stamspolning eller stamrensning tar våra experter fram en komplett rapport om statusen på ditt avloppssystem. I rapporten pekar vi ut eventuella problem och informerar om vad du som fastighetsägare bör vidta för åtgärder för att förebygga och slippa skador. Vi har lång och gedigen erfarenhet av stamspolning för BRF, lägenheter och villor runt om i Uppsala och Stockholm. Eftersom vi finns lokalt kan vi även hjälpa dig med kort varsel.

Stamspolning – Hur ofta?

Vi rekommenderar att man genomför stamspolning och stamrensning med jämna mellanrum, ungefär vart tredje till femte år. Då förhindras dålig lukt och igenvuxna stammar och ni får ett bättre flöde i rören, som också kommer att hålla längre. För varför genomföra stambyte helt i onödan och alldeles för tidigt?

Varför välja Lybecks?

  • Vi är ett familjeföretag som dagligen spolar och rensar avloppsstammar i fastigheter
  • Vi samarbetar med ledande förvaltningsbolag och föreningar = goda referenser
  • Vi arbetar med totalentreprenader i hela Sverige.