Stamspolning & stamrensning i Uppsala

Med stamspolning och stamrensning kan du förebygga många problem i avloppet, förbättra flödet och förlänga hållbarheten. Faktiskt så förlänger du hela fastighetens livslängd genom att hålla avloppsrören i gott skick. Tänk på dem som byggnadens blodsystem!

Vi på Lybecks har över 20 års erfarenhet av att utföra miljöeffektiva avloppsarbeten i Uppsala. Kontakta oss, så tar vi snabbt itu med ditt ärende. Hos oss får du en kvalificerad hantering av era rör och stammar.

Förebygg problem med stamspolning

Genom att regelbundet spola och rensa era avloppsstammar får byggnaden inte bara en längre livslängd, du förebygger också dyra överraskningar i form av stopp, vattenskador och översvämningar. I längden blir detta typen av underhåll en lönsam åtgärd som ökar livslängden på byggnadens stammar.

Arbeta därför förebyggande för att kunna se framtida problem redan idag. Att göra okulära besiktningar i lägenheter sparar er mycket besvär och pengar. En stamrensning är en förhållandevis låg kostnad jämfört med vad en exempelvis en vattenskada kostar.

Upplever du något av nedan? Kontakta oss direkt!

  • Trög avrinning
  • Bubblande i diskhon
  • Dålig lukt

Stamspolning i Uppsala med komplett statusrapport

Vid en stamspolning eller stamrensning tar våra experter fram en komplett rapport om statusen på ditt avloppssystem. I denna rapporten lokaliserar vi eventuella problem och informerar om vad du som fastighetsägare bör vidta för åtgärder för just ditt specifika problemen innan skadan är ett faktum. Vi har lång  och gedigen erfarenhet av stamspolning för BRF, lägenhet och villa runt om i Uppsala och Stockholm. Eftersom vi finns lokalt kan vi även hjälpa dig på kort varsel.

Stamspolning – Hur ofta?

Vi rekommenderar att man genomför stamspolning och stamrensning med jämna mellanrum, var 3 – 5 år. Då förhindras dålig lukt och igenvuxna stammar och ni får ett bättre flöde i rören, som också kommer att hålla längre. För varför genomföra stambyte helt i onödan och alldeles för tidigt?

Varför välja Lybecks?

  • Vi är ett familjeföretag som dagligen spolar och rensar avloppsstammar i fastigheter
  • Vi samarbetar med ledande förvaltningsbolag och föreningar = goda referenser
  • Vi arbetar med totalentreprenader i hela Sverige