Slamsugning i Sigtuna

Slamsugning är ofta räddningen när brunnen täppts igen så pass mycket att en högtrycksspolning eller avloppsrensning inte räcker för att driften ska fungera normalt. Ofta är det sand, grus eller matfett som är boven i dramat och som riskerar att täcka igen brunnar och rör.

För att främja en god kvalitet på rör och brunnar och hålla nere sina långsiktiga kostnader är det bra att boka regelbundna högtrycksspolningar.
Men, när stoppet är ett faktum är det bara att ringa oss. Vi har assistans dygnet runt och kan snabbt vara på plats för högtrycksspolning eller slamsugning i Sigtuna.

Slamsugning åt företag, kommuner och privatpersoner i Sigtuna

Lybecks utför slamsugningsuppdrag åt privatpersoner, företag och kommuner i hela Stockholm med omnejd. Här genomför vi bland annat rensning av garagebrunnar, dagvattenbrunnar och oljeavskiljare.
Samtliga av våra uppdrag genomförs med en miljöklassad kombibil, som innebär att vi har en separat tank med möjlighet till efterspolning. Efterspolningen kompletterar rensningen och förstärker slamsugningens effekter.

Kontakta Lybecks för slamsugning

Vi arbetar med långsiktiga uppdrag, liksom akuta. Vilket du än är i behov av, är du välkommen att höra av dig till oss. Det kan gälla alltifrån förebyggande högtrycksspolningar eller slamsugning och andra typer av rensningar när behovet är ett faktum.

  • Vi har över 20 års erfarenhet av rörinspektioner, slamsugning, högtrycksspolningar och stamspolningar
  • Assistans dygnet runt
  • Vi verkar i hela Stockholm med omnejd