Stamspolning 14 februari 2024

Stamspolning i en bostadsrättsförening (BRF)

Att stamspola i bostadsrättsföreningar är avgörande för att förebygga problem och minska kostnader på lång sikt. Avloppssystemet behöver, likt ett cirkulationssystem, vara i gott skick för att byggnader ska bevaras och hålla i längden. Stamspolning och stamrensning är nödvändiga former av underhåll för att undvika stopp, översvämningar och vattenskador. I en bostadsrättsförening (BRF) är flera avlopp anslutna till samma stamledning och därför är det viktigt att regelbundet spola och kontrollera avloppen i varje enskilt hem och i gemensamma utrymmen.

I en bostadsrättsförening ingår stamspolning vanligtvis i föreningens underhållsplan och rekommenderas att utföras vart tredje eller femte år. Med en planerad stamspolning kan man undvika alla möjliga besvär som exempelvis dålig lukt eller igenväxta avloppsstammar. Om det bubblar, kluckar eller luktar illa från avloppet trots att vattenlåset är rensat, är det ett tecken på att det är dags för stamspolning. Det är viktigt att agera i tid för att undvika större brister och problem i avloppssystemet.

 

Behöver du stamspolning i din BRF?

På Lybecks har vi under flera årtionden utfört miljöeffektiva avloppsarbeten. Hör av dig för en kostnadsfri konsultation. Vi hjälper dig med stamspolning i din bostadsrättsförening.

KONTAKTA OSS