underhållsspolning

Vi har assistans dygnet runt, ring oss!

08-758 89 87

Underhållsspolning av avlopp – pris

Vi på Lybecks erbjuder underhållsspolning för att på så sätt arbeta aktivt för att minska riskerna för översvämningar och andra kostsamma driftstopp i avloppsrör och avloppssystem. Underhållsspolning minskar risken för att rören täpps igen i förtid, vilket kan leda till stopp som i sin tur kan medföra vattenskador. Allt som spolas ner i avloppsrören, i kombination med att dagens snålspolande kranar och toaletter ger mindre vattenflöde, resulterar i att rören lätt blir igenslammade. Att ett stopp uppstår beror i regel inte på att rören är utslitna, utan att de är eftersatta – det är här underhållsspolning kommer in i bilden. Underhållsspolning förebygger problem med stopp i avlopp. Med ett väl underhållet rörsystem så hålls rören rena och fina och du

  • undviker översvämningar
  • kostsamma driftstopp
  • höjer värdet på fastigheten genom regelbundet underhållna stammar
  • ger rören längre livslängd.

Kostnaden för hel underhållsspolning av avlopp i villa/privat villa är 3193 kr inklusive moms efter ROT.

Vi på Lybecks är specialister på att avhjälpa stopp eller driftstörningar i rör med hjälp av högtrycksspolning och avloppsrensning, likaså underhållsspolning av stamspolning i förebyggande syfte. På Lybecks åtar vi oss akuta problem, både för större ramavtalskunder och för dig som privatperson med akuta rörstopp i din villa. Vi har en dygnet-runt-jour som gör att vi snabbt kan vara på plats och hjälpa dig. Varmt välkommen att kontakta oss för underhållsspolning för att undvika omfattande kostnader.

Utbildning & certifieringar

Utbildning & certifieringar för att genomföra totalentreprenader
Bas-U & Bas-P

Trippel-V av Guldbolag Trippel-A – högsta kreditvärdighet Superföretag 2016 av Veckans Affärer UC Högsta Kreditvärdighet