Avloppsrensning pris

Priset för avloppsrensning kan variera beroende på flera faktorer, inklusive plats och omfattning av problemet. Generellt sett kan kostnaden för avloppsrensning variera från några hundra till tusen kronor. Ett enklare rengöringsjobb kan vara billigare, medan mer komplexa problem eller rengöring av avloppssystem kan vara dyrare.

Frånpris på avloppsrensning: 2500:- ex.moms – begär offert

Högtrycksspolning

När en högtrycksspolning inte räcker så är nästa steg för att lösa problemet avloppsrensning genom så kallad rörslipning. Vi på Lybecks använder detta i första hand för att slipa bort grava rostbeläggningar i avlopp. Den rostbeläggning som bildats med tiden kan orsaka driftstörningar och stopp i avlopp. Avlopp och rörsystem i sämre skick kan orsaka många problem som lätt blir kostsamma. Om du underhåller dina rör förebygger du framtida problem. Vi på Lybecks är specialister på att avhjälpa stopp och driftstörningar i rör och du är alltid välkommen att vända dig till oss – både vid akuta problem och för underhållsarbete i hela Stockholms län.

Vi hjälper dig att slipa avloppsrör för full kapacitet

På Lybecks slipar vi dina avloppsrör för full kapacitet. Vi slipar avloppsrören invändigt med hjälp av koromantförsedda roterande kättningar. Med hjälp av detta lossa beläggningar av

  • rost
  • fett
  • gammalt spackel.

Syftet är att få rörets invändiga yta slät och tvärsnittet runt. På så sätt går det att uppnå tillräcklig hög hydraulisk kapacitet. Hydraulisk kapacitet innebär rörets förmåga att transportera bort innehåll med hjälp av självrensningsprincipen. Det är en förutsättning för ett funktionellt flöde genom avloppsrören – och avgörande för hur länge rören håller. För fullgod hydraulisk kapacitet måste röret vara

  • runt
  • ha tillräckligt fall
  • slät yta (låg ytråhet).

Kontakta oss på Lybecks så hjälper vi dig – vi har över 20 års erfarenhet av att lösa stopp i avlopp.

Pris för att rensa avlopp

Vi  på Lybecks rensar avlopp genom rörslipning. Du hittar hos i Stockholm, och behöver du hjälp att rensa ditt avlopp är du alltid varmt välkommen att kontakta oss, både för inspektion och kostnad. Vi har även jour. Priset för att rensa avlopp varierar och mycket beror på ett flertal faktorer, såsom

  • plats
  • typ av avloppssystem
  • problemets omfattning.