Avloppsrensning i förebyggande syfte

Vi rekommenderar en fullständig stamspolning / stamrensning vart femte år!

Om du har stopp i avloppet eller ledningsnätet eller har ett illaluktande och bubblande avlopp, hjälper vi på Lybecks Högtryckstjänst dig genom högtrycksspolning / avloppsrensning av dina rör.

Vi är ett företag som varit i branschen sedan 1992 och har lång och gedigen erfarenhet av högtrycksspolning och avloppsrensning. Vi är stolta över att ta största möjliga hänsyn till miljön vilket gjort det absolut nödvändigt att investera i den senaste tekniken. Detta har förutom ett tydligt miljöengagemang i allt vi gör även medfört en mycket hög kvalitet och precision i utförda arbeten.

Då våra kunder är mycket pris- och kvalitetsmedvetna måste vi alltid leverera rätt produkt/tjänst till rätt pris vilket naturligt medför mycket nöjda kunder. Sammantaget har vårt engagemang, kvalitetstänk och investeringar medfört fördelar för våra kunder både villaägare, ram-avtalskunder som bostadsrättsföreningar kan intyga detta.

Tänk förebyggande och spara inte på underhållet

Stöter vi på trasiga rör, rötter eller beläggningar av olika typer kan vi direkt söka efter och dokumentera problemet med hjälp av TV-inspektion. Filmen lagras på ett USB-minne som du får efter avslutat uppdrag. Naturligtvis ser vi till att hjälpa dig lösa eventuella problem i dina rör om vi upptäcker t.ex. hål i ett rör.