Rotskärning 16 maj 2023

Lybecks hjälper er med rotskärning

Under våren när träd och buskar börjar växa mer och vakna ut sin dvala, är det vanligt att rötter kan tränga in i avloppsrören. När rötterna tar sig in i avloppsledningar ska, och bör, det åtgärdas så fort som möjligt. Om man väntar för länge med att åtgärda problemet kan det leda till kostsamma reparationskostnader.

Ett rotintrång i ett avloppsrör kan lokaliseras med hjälp av en kamera och sedan fräser man bort rötterna. Vi hjälper dig att få bukt på rötterna.

Behöver du hjälp med rotskärning? Hör av dig till oss.