Hur ofta ska man underhållsspola?

Hur ofta du behöver underhållsspola avloppet beror på fastighetens skick, ålder och dimensioner, men vi rekommenderar att du genomför en underhållsspolning vart 5:e år. Då hålls rören i bättre skick och de får längre livslängd. Du undviker dessutom kostsamma reparationer och driftstopp. Du kan läsa mer om underhållsspolning här.

Du kan själv förebygga problem genom att t.ex. rensa och hålla rent i duschbrunnen från hår och fettavlagringar. Rengör också gärna vattenlås och köksvask regelbundet. Läs gärna fler tips på hur du förebygger bekymmer i Avloppshjälpen.

Fördelar med att underhållsspola avlopp

  • minskar risken för översvämningar och andra driftstopp
  • höjer värdet på fastigheten vid försäljning
  • ger rören längre livstid
  • inga kemikalier används, bara rent varmt vatten med tryck som rensar röret.

Riskerna med att inte utföra underhållsspolning

Bristande underhåll är oftast anledningen till problem i avloppssystemet. Idag installeras snålspolande munstycken i dusch, badrum och kök vilket gör att vi inte använder den vattenmängd som avloppssystemet är byggt för. På så vis blir rören igenslammade fortare idag än för flera decennier sedan. Slipp dyra vattenskador och hör av dig till oss så hjälper vi dig att med underhållsspolning av ditt avloppssystem.

Har du problem med återkommande stopp i avloppet och spolning inte hjälper? Vi erbjuder även rörinspektion med kamera och hjälper dig åtgärda felet