Det är stopp i en dagvattenbrunn / markbrunn, hur löser man det?

Då det gäller dagvattenbrunnar så har de ofta ett sandfång i botten som har som avsikt att sand m.m. stannar kvar i brunnen så att vattnet rinner vidare i ett utlopp från brunnen.

Då jord och sand ökar i brunnen så medför detta att utloppet stängs och brunnen inte fungerar. Det avhjälps genom att markbrunnen slamsugs ren med en kombibil/sugbil, som därefter transporterar massorna till en tippstation. Vi på Lybecks erbjuder slamsugning där vi rensar bland annat garagebrunnar, dagvattenbrunnar och oljeavskiljare.

Fördelar med att rensa dagvattenbrunn med slamsugning

  • minskar stopp, dålig lukt och översvämningar
  • förebygger läckage av föroreningar ut i miljön
  • prisvärd förebyggande åtgärd

Vad är en dagvattenbrunn?

Dagvatten består av regnvatten och smältvatten från snö. En dagvattenbrunn är en brunn som tar emot inflödet av dagvatten från gator och diken. Den är ofta tillverkad av betong och försedd med ett intagsgaller av järn för att hindra större föremål att följa med ned i brunnen.

Har du en dagvattenbrunn på tomten där det har blivit stopp?

Då kan det vara matfett, sand, grus eller industriavfall som täpper igen brunnen. Hör av dig till oss på Lybecks så hjälper vi dig att lösa problemet. Med oss får du:

  • den senaste spolningstekniken
  • kompetent personal
  • avloppsjour dygnet runt
  • miljömässiga kombibilar med möjlighet till efterspolning.