Varför bör jag genomföra en högtrycksspolning vid stopp i ett avlopp?

Högtrycksspolning i avloppet med hett vatten, samt en roterande spoldysa, är det absolut mest effektiva sättet att få en ledning helt ren. Med tiden samlas fett och smuts i avloppsrören som till slut bildar en propp. I värsta fall kan det leda till översvämning, vattenskador eller andra dyra problem. Högtrycksspolning av avloppet får effektivt loss det som blockerat röret innan skadan är skedd.

Vi på Lybecks erbjuder högtrycksspolning med rätt tryck och temperatur för att inte skada rören.

Fördelar med högtrycksspolning

Resultatet av en högtrycksspolning blir bättre genomströmning i rörsystemet. Det leder till:

  • rör med längre livslängd
  • att du sparar pengar när dina rör hålls rena och fria
  • att du slipper byta ut trasiga rör vilket är bra ur ett miljöperspektiv.

Vad gör man när det inte hjälper att rensa avloppet med högtryck?

Ibland räcker det inte att rensa avloppet med högtryck. Då kan problemet bero på att trädrötter har vuxit in i rörens skarvar och täpper till systemet. För att kunna avhjälpa problem med rötter i dina rör erbjuder vi på Lybecks rotskärning, där vi med mekaniska verktyg snabbt skär bort rötterna.

Alla rör är olika och tål olika mycket. När du beställer av oss, kan du vara säker på att vi använder rätt utrustning för just dina rör. Välkommen att kontakta oss när du behöver högtrycksspolning av avloppet!