Hur ofta bör avloppsrören spolas?

Rören i avloppet bör spolas vart tredje-femte år. Med regelbunden spolning får rören och avloppen det underhåll som är nödvändigt för att minska risken för vattenskador och igensättning. Vattenskador är mycket kostsamma och besvärliga att åtgärda. Rören och stammarna hålls i bra skick och får en längre livslängd med rätt underhåll.

Fastighetsägaren bör regelbundet se till så att rören fungerar och om det är några problem så ska de åtgärdas så fort som möjligt för att hindra risken för vattenskador. Skulle det vara långsam avrinning, dålig lukt från avlopp eller bubbel i diskhon samt stopp och översvämning, så är det tydliga tecken på att det är dags att göra något åt situationen. Det är här Lybecks kommer in i bilden – vi kommer snabbt ut till dig och åtgärdar problemen samtidigt som vi också kontrollerar att rören är säkra för fortsatt användning.

Läs mer om avloppsspolning här

Behöver du hjälp med avloppsspolning?

Kontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss