Frågor & svar

Vi har assistans dygnet runt, ring oss!

08-758 89 87

Hur går stamspolning till?

När man utför stamspolning så börjar man med att spola källarrören, eftersom det är där som uppsamlingsledningen finns. Detta är grunden i stamspolning och ett viktigt moment för att lyckas med att få bort det som hindrar flödet. Därefter fortsätter man sedan att spola rent rören i lägenheterna samt andra utrymmen i fastigheten. Man börjar stamspola i de nedersta lägenheterna och tar sig sedan uppåt i fastigheten.Efter att lägenheterna är spolade, så är det dags för att avlufta fastigheten. Avluftningen är beläget på vinden – här spolas det igenom hela fastigheten ner till där arbetet startade vid huvudledningen

Vid en stamspolning gäller det att utföra arbetet med stor noggrannhet. Lybecks ser alltid till att leverera ett utmärkt resultat där rören och avloppen återfår den rätta funktionen!

Behöver ni hjälp med stamspolning?

Kontakta oss så hittar vi lösningen!

Kontakta oss