Frågor & svar

Vi har assistans dygnet runt, ring oss!

08-758 89 87

Det är stopp i en dagvattenbrunn / markbrunn, hur löser man det?

Då det gäller dagvattenbrunnar så har de ofta ett sandfång i botten som har som avsikt att sand m.m. stannar kvar i brunnen och vattnet rinner vidare i ett utlopp från brunnen.

Då jord och sand ökar i brunnen så medför detta att utloppet stängs och brunnen ej fungerar. Det avhjälps genom att markbrunnen slamsugs ren med en kombibil / sugbil, som därefter transporterar massorna till en tippstation.

Har du frågor om brunnar?

Kontakta oss, vi har svaren!

Kontakta oss