Stamspolning 11 september 2023

Dags att boka stamspolning?

Stamspolning och stamrensning kan förebygga problem, som i sin tur leder till minskade kostnader. Tänk att avloppsrören är som en byggnads blodsystem och när du håller avloppsrören i gott skick förlänger du hela byggnadens livslängd. Viktigt att poängtera är att de kräver underhåll. Genom att regelbundet spola och rensa en avloppsstam får den betydligt längre livslängd och du förebygger dyrare överraskningar i form av stopp, översvämningar och vattenskador. Det rekommenderas att du underhåller avlopp med stamspolning och stamrensning var 3–5 år, då förhindrar du dålig lukt och att avloppen blir igenvuxna av stammar. 

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, om du behöver du hjälp med stamspolning.